Hestra Missionskyrka

Postadress
Byvägen 5
330 27 Hestra

Telefon 0370-33 53 53

Kontaktformulär

Kontaktpersoner

Pastor/Föreståndare

Pastor/Föreståndare
Lars Gunther
0370-33 53 20
070-873 63 45
pastor@missionskyrkanhestra.se

Ungdomsdiakon

Ungdomsdiakon
Ulrika Axelsson
070-239 29 37
ulrika.axelsson@equmeniakyrkan.nu

Vice Församlingsföreståndare

Vice Församlingsföreståndare
Sven-Arne Sveningsson
0370-33 52 95
070-369 52 95
sas.hestra@telia.com

Ordförande, församling

Ordförande, församling
Andreas Palmquist
070-6602941
info@missionskyrkanhestra.se

Ordförande, equmenia

Ordförande, equmenia
Peter Gillgard
070-8530519
equmenia@missionskyrkanhestra.se