Församlingen

Grimsås missionskyrka bildades 2009 efter 3 års pionjärarbete med stöttning från Hestra missionskyrka och  equmeniakyrkan, församlingen har i dagsläget 18 medlemmar. Församlingen har sin verksamhet i Svenska kyrkans lokaler i Grimsås. Målet med verksamheten är att skapa en kristen gemenskap i och runt Grimsås. En plats för människor att mötas.

Hestra är moderförsamling

Att vara moderförsamling är att stöttar arbetet i Grimsås med människor som engagerar sig, och inte minst bär samhället och den framväxande kristna gemenskapen där i bön och förbön. Det handlar om att finnas till hands i med- och motgång, att stötta och backa upp församlingen, planteringsledningsgruppen, equmenia-ledare och alla de som är med i den nya församlingen. Alltså alla som ger av sin tid och sitt engagemang för gemenskapen i Missionskyrkan i Grimsås.

Aktiviteter

Temahelg

fredag 22 februari kl 08.00
se mer information

Gudstjänst

söndag 3 mars kl 11.00
tillsammans med Svenska Kyrkan, Göran Undevall, Tomas Jarvid