Församlingen

Grimsås missionskyrka bildades 2009 efter 3 års pionjärarbete med stöttning från Hestra missionskyrka och  equmeniakyrkan, församlingen har i dagsläget 18 medlemmar. Församlingen har sin verksamhet i Svenska kyrkans lokaler i Grimsås. Målet med verksamheten är att skapa en kristen gemenskap i och runt Grimsås. En plats för människor att mötas.

Hestra är moderförsamling

Att vara moderförsamling är att stöttar arbetet i Grimsås med människor som engagerar sig, och inte minst bär samhället och den framväxande kristna gemenskapen där i bön och förbön. Det handlar om att finnas till hands i med- och motgång, att stötta och backa upp församlingen, planteringsledningsgruppen, equmenia-ledare och alla de som är med i den nya församlingen. Alltså alla som ger av sin tid och sitt engagemang för gemenskapen i Missionskyrkan i Grimsås.

Aktiviteter

Julotta

tisdag 25 december kl 07.00
Göran Undevall, Eva Andersson

Gudstjänst

söndag 27 januari kl 10.00
Göran Undevall, Ellen Undevall berättar om sin resa med ”Ship of mercy”

Bönedag

torsdag 31 januari kl 09.00
Kl. 09.00 -15.00

Temahelg

fredag 22 februari kl 08.00
se mer information

Gudstjänst

söndag 3 mars kl 11.00
tillsammans med Svenska Kyrkan, Göran Undevall, Tomas Jarvid