Vår käre Torbjörn

Detta är oerhört svårt att skriva. Vi är medvetna om att det bästa hade varit om vi personligen hade kunnat meddela alla.

Det är med stor sorg vi meddelar det ofattbara, att vår församlingsföreståndare och pastor Torbjörn Andersson hastigt har fått flytta hem till Herren. Söndagen den 16 juli fick han efter en kortare tids cancersjukdom lämna oss.

Våra tankar går till Doris och familjen och vi står med dem i deras sorg. Det står i Rom. 12:15 "gråt med dem som gråter" och det får vi göra nu.

Mitt i vår sorg finns vissheten att vi ska ses igen och att Torbjörn nu får uppleva helt och fullt det som står på framsidan av sommarens programblad PS 23:2. "Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro"