• Varmt välkommen
  • Kyrkkaffe i hemmen 3 feb. Läs mer under nyheter!
  • Kyrkkaffe i hemmen 3 feb. Läs mer under nyheter!

Hestra missionskyrka

Vision

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Konfirmationsgudstjänst

lördag 25 maj kl 16.00
Konfirmanderna och ledarna. Tårtbuffé för konfirmander och anhöriga