• Varmt välkommen till Equmeniakyrkan Hestra
  • Sjung lovsånger och psalmer
  • Varmt välkommen

Equmeniakyrkan Hestra

Vision

Equmeniakyrkan Hestra  vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Vi byter namn på vår kyrka.

Vi byter från Hestra Missionskyrka till Equmeniakyrkan i Hestra. Vi byter namn den 1 december 2019.

Aktiviteter

Gudstjänst

söndag 15 december kl 10.00
Lars Gunther, Söndax julavslutning, Kyrkkaffe d e mums mums