• Varmt välkommen

Hestra missionskyrka

Vision

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Använd gärna Swish

Nu har du möjlighet att använda swish om du ska betala något till församlingen eller equmenia Hestra/Grimsås. Kanske en medlemsavgift, lägeravgift eller något liknande.

Vårfest!!

Välkommen till equmenias vårfest i Åparken torsdagen den 18 maj klockan 18.15 Alla är välkomna!

New Life for You

New Life for You är en ideell förening med ekumenisk inriktning. Föreningens mål är att sprida det kristna budskapet i ord och handling.

Aktiviteter

Gudstjänst

söndag 28 maj kl 10.00
Torbjörn Andersson. Insamling till mission i Sverige, Kyrkkaffe