• Varmt välkommen till Hestra Missionsförsamling
  • Varmt välkommen

Hestra missionskyrka

Vision

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Konsert Bengt Johansson, INFO om alla ändringar

Konserten är i Hestra Missionskyrka, torsdag 19 september klockan 18.00

Aktiviteter