• Varmt välkommen

Hestra missionskyrka

Vision

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

New Life for You

New Life for You är en ideell förening med ekumenisk inriktning. Föreningens mål är att sprida det kristna budskapet i ord och handling.

Använd gärna Swish

Nu har du möjlighet att använda swish om du ska betala något till församlingen eller equmenia Hestra/Grimsås. Kanske en medlemsavgift, lägeravgift eller något liknande.

Miljöpolicy

Ta del av Missionskyrkan i Hestra och Equmenia Hestra/Grimsås framtagna miljöpolicy.

Aktiviteter

Bön

tisdag 22 maj kl 18.00

Gudstjänst

söndag 27 maj kl 10.00
Predikan och sång av en grupp från Moholm. Insamling till mission i Sverige, Kyrkkaffe