• Varmt välkommen
  • Kyrkkaffe i hemmen 3 feb. Läs mer under nyheter!
  • Kyrkkaffe i hemmen 3 feb. Läs mer under nyheter!

Hestra missionskyrka

Vision

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Mirakler och vetenskap

Hestra Missionsförsamling anordnar 22-24 februari 2019 en helg om att gilla mirakler och vetenskap, samtidigt! Kristen tro beskriver en Gud som har skapat en regelbunden värld och som är närvarande i denna regelbundenhet.

Att gilla mirakler och vetenskap samtidigt

Kristen tro beskriver en Gud som har skapat en regelbunden värld och som är närvarande i denna regelbundenhet. Men också griper in i denna värld på sätt som går utöver vad naturen normalt kan åstadkomma.

Aktiviteter

Mirakler och Vetenskap

fredag 22 februari kl 19.00
Hestra Missionsförsamling anordnar 22-24 februari 2019 en helg om att gilla mirakler och vetenskap, samtidigt!

Gudstjänst

söndag 24 februari kl 10.00
Micael Grenholm, Lars Gunther, Sång Caroline Lideberg och Kristoffer Karlsson, Söndax, Kyrkkaffe

Bön

tisdag 26 februari kl 18.00