• Varmt välkommen
  • Kyrkkaffe i hemmen 3 feb. Läs mer under nyheter!
  • Kyrkkaffe i hemmen 3 feb. Läs mer under nyheter!

Hestra missionskyrka

Vision

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Gudstjänst

söndag 31 mars kl 10.00
Anton Ahlmark från THS. Sång Alexandra Palmquist och Lill-Hege Pettersson, Insamling till THS, Söndax, Kyrkkaffe