• Varmt välkommen
  • Varmt välkommen
  • Varmt välkommen

Hestra missionskyrka

Vision

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Gudstjänst

söndag 16 juni kl 10.00
Sven-Arne Sveningsson, Sång: Christina Lindqvist, Månadsoffer, Söndagskul, Kyrkkaffe

Gudstjänst

söndag 30 juni kl 10.00
Sång: Alexandra Palmqvist, Kyrkkaffe