• Varmt välkommen

Hestra missionskyrka

Vision

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Jour under sommaren!

Vill komma i kontakt med en pastor under sommaren?! Här finns ett schema för vem som är tillgänglig under juni, juli och augusti.

Tillsammanshelg på Strandgården

Lördagen till söndagen den 2-3 september träffas vi till tillsammanshelg på Strandgården.
Det krävs anmälan: se bilaga

Konsert med Hulegårds kapell

Söndagen den 6 augusti bjud vi på en jazzig konsert med psalmer och visor

Använd gärna Swish

Nu har du möjlighet att använda swish om du ska betala något till församlingen eller equmenia Hestra/Grimsås. Kanske en medlemsavgift, lägeravgift eller något liknande.

Aktiviteter

Bön

tisdag 29 augusti kl 19.30