Ekumenisk nattvards-gudstjänst i Hestra kyrka

torsdag 18 april kl 18:00

Agneta Helge, Lars Gunther